PGHOME - Cty TNHH Thiết Bị Gia Dụng Phương Gia

78 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TPHCM

Về công ty

 Số nhân viên: 100-200

 Website: www.pghome.com.vn


Chúng tôi đang tuyển dụng

PGHOME - Cty TNHH Thiết Bị Gia Dụng Phương Gia đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh