PGHOME - Cty TNHH Thiết Bị Gia Dụng Phương Gia

Địa chỉ: 78 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TPHCM

Số nhân viên: 100-200

Website: www.pghome.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại PGHOME - Cty TNHH Thiết Bị Gia Dụng Phương Gia không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu