Cty TNHH Mobase sunstar precision vina

Lô CN - 10, KCN Vân trung - Việt Yên, Bắc Giang

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty TNHH Mobase sunstar precision vina đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh