CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NGUYÊN FOOD & BAR BNF

261-263 chương dương – TP Đà Nãng

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO NGUYÊN FOOD & BAR BNF đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh