CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG (HALONG CANFOCO)

Địa chỉ: Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Số nhân viên: 500-1000

Website: canfoco.com.vn

4

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG (HALONG CANFOCO) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (halong Canfoco)

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Tuyển Dụng Kỹ Sư Môi Trường

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (halong Canfoco)

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Quản Trị Viên Tập Sự (management Trainee)

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (halong Canfoco)

 Thương lượng
 31/08/2017
 Hải Phòng

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (halong Canfoco)

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu