CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG (HALONG CANFOCO)

Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

Về công ty

 Số nhân viên: 500-1000

 Website: canfoco.com.vn


Chúng tôi đang tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG (HALONG CANFOCO) đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (halong Canfoco)

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Tuyển Dụng Kỹ Sư Môi Trường

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (halong Canfoco)

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Quản Trị Viên Tập Sự (management Trainee)

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (halong Canfoco)

 Thương lượng
 31/08/2017
 Hải Phòng

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (halong Canfoco)

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Tuyển dụng nhanh