Văn Gia

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, xã Phước Tân, Long Thành, Biên Hòa Đồng Nai

Số nhân viên: 10-25

Website: Đang cập nhật

12

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Văn Gia không có tuyển dụng nào còn hạn.

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu
 31/01/2018
 Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2017
 Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu
 31/08/2017
 Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Đồng Nai

Nhà tuyển dụng hàng đầu