Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thê giớiGenerali

371 điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Về công ty

 Số nhân viên: Hơn 10000 người

 Website: Đang cập nhật

Công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu trên thế giới

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thê giớiGenerali đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh