CN CTY KIỂM ĐỊNH MỘT

DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Về công ty

 Số nhân viên: Dưới 10 người

 Website: kiemdinh1.com

Kiểm định và Huấn luyện an toàn lao động

Chúng tôi đang tuyển dụng

CN CTY KIỂM ĐỊNH MỘT đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh