Bất động sản Queen land

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VIMECO, đường Phạm Hùng

Số nhân viên: 500-1000

Website: http://queenland.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Bất động sản Queen land không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu