Công ty cổ phần sản xuất bao bì Đài Việt

Địa chỉ: Nga Bạch Nga Sơn Thanhn Hóa

Số nhân viên: 200-500

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần sản xuất bao bì Đài Việt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu