CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNHAT-HITECH

BA VÌ, HÀ NỘI

Về công ty

 Số nhân viên: 10-25

 Website: vietnhathitech.com.vn

Công ty chuyên làm keo ép gỗ, các loại sơn trong chế biến lâm sản. Công ty ở Huyện Ba Vì, Hà Nội.

Chúng tôi đang tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNHAT-HITECH đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh