Blue River Hotel

283/2C Pham Ngu Lao, ward Pham Ngu Lao, Dist 1

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

Blue River Hotel đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh