SME Hospital - Bệnh viện doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Địa chỉ: CT01 – N07, ngõ 31 Mạc Thái Tổ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số nhân viên: 10-25

Website: http://smehospital.com

19

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại SME Hospital - Bệnh viện doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Chuyên Viên Kế Toán Kiểm Toán Dự án

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 Thương lượng
 11/05/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Chụp ảnh

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Thiết Kế

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Lập Trình Viên Software

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Digital Marketing - Facebook Ads Hoặc Google Adwords

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Hành Chính

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 Thương lượng
 25/01/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 20/01/2018
 Hà Nội

Thực Tập Sinh Nhân Sự

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 1 triệu - 3 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Thực Tập Sinh Nhân Sự - ưu Tiên Nam

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 Thương lượng
 15/11/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Hành Chính Sự Kiện

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 20/11/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Facebook Ads

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Thực Tập Sinh Nhân Sự

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 Thương lượng
 11/11/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Marketing Online - Fb & Google Ads

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Kỹ Thuật Dựng Phim

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 10/10/2017
 Hà Nội

Thực Tập Sinh Nhân Sự - Tuyển Dụng

Sme Hospital - Bệnh Viện Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu