Nhóm Dịch phim

609 Tôn Đản - Đà nẵng

Về công ty

 Số nhân viên: Dưới 10 người

 Website: Đang cập nhật

Chuyên dịch các bộ phim Truyền hình tiếng Anh, Hoa

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nhóm Dịch phim đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh