Cơ sở kinh doanh Minh Thịnh Đạt

Địa chỉ: Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 5, Tp. Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Số nhân viên: 25-50

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Cơ sở kinh doanh Minh Thịnh Đạt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu