Cơ sở kinh doanh Minh Thịnh Đạt

Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 5, Tp. Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

Cơ sở kinh doanh Minh Thịnh Đạt đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh