calisa foods co.,ltd

540 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Về công ty

 Số nhân viên: 10-25

 Website: calisa.vn

CONG TY TNHH Thuc pham Calisa chuyen cung cap ve hai san nhập khẩu

Chúng tôi đang tuyển dụng

calisa foods co.,ltd đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh