Công ty trách nhiệm hữu hạn Serim Việt Nam

Địa chỉ: Minh Đức Mỹ Hào Hưng Yên

Số nhân viên: 100-200

Website: http://serimvn.com

1

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Serim Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Lao Động Phổ Thông

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Serim Việt Nam

 Thương lượng
 31/08/2017
 Hưng Yên

Nhà tuyển dụng hàng đầu