Công ty trách nhiệm hữu hạn Serim Việt Nam

Minh Đức Mỹ Hào Hưng Yên

Về công ty

 Số nhân viên: 100-200

 Website: http://serimvn.com

Công ty trách nhiệm hữu hạn Serim Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty trách nhiệm hữu hạn Serim Việt Nam đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh