Cty TNHH Nano Techco

149/30 Bành Văn Trân, phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Về công ty

 Số nhân viên: 10-25

 Website: Mediwhite.vn

Mua bán mỹ phẩm

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty TNHH Nano Techco đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh