Cty TNHH Nano Techco

Địa chỉ: 149/30 Bành Văn Trân, phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số nhân viên: 10-25

Website: Mediwhite.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Cty TNHH Nano Techco không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu