Công ty Cổ Phần MCbooks

25 đường số 47, P. Bình An, Quận 2, Tp. HCM

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: www.mcbooks.vn

Công ty Cổ phần sách MCBooks - Chuyên sách ngoại ngữ được thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 25/08/2008, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và liên kết xuất bản, phát hành sách ngoại ngữ. Chúng tôi đang phát triển mảng sách theo công nghệ mới và mở rộng thi trường tại Tp. HCM nên cần tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại văn phòng P. Bình An, Quận 2, TP. HCM.

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty Cổ Phần MCbooks đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh