CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG-DATECHCO

Địa chỉ: 27- Phạm Hùng - Đà Nẵng

Số nhân viên: 50-100

Website: datechco.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG-DATECHCO không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu