Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Thủy điện Bình Định

307 Nguyễn Thị Minh Khai - thành phố Quy Nhơn

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: bihecco.vn

Tư vấn thiết kế xây dựng thủy lợ, giao thông, dân dungj, hạ tầng kỹ thuật

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Thủy điện Bình Định đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh