Cty CP TM XNK Dầu Khí Đại Việt

73 D1, khu dân cư Him lam, phường tân Hưng, quận 7

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: www.daivietshipping.com

Hoạt đông trong lĩnh vực khai thác tàu, shipping, logistic, xuất nhập khẩu, dầu khí, kho bãi

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cty CP TM XNK Dầu Khí Đại Việt đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh