Cty CP TM XNK Dầu Khí Đại Việt

Địa chỉ: 73 D1, khu dân cư Him lam, phường tân Hưng, quận 7

Số nhân viên: 25-50

Website: www.daivietshipping.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Cty CP TM XNK Dầu Khí Đại Việt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu