Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

Địa chỉ: KCN Dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

21

việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Thu Mua

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 30/05/2018
 Đồng Nai

Kỹ Sư Thiết Kế

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 30/05/2018
 Đồng Nai

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 30/05/2018
 Đồng Nai

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 30/04/2018
 Đồng Nai

Thợ Tiện Cơ

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 02/03/2018
 Đồng Nai

Thợ Hàn

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 28/02/2018
 Đồng Nai

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 02/03/2018
 Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 02/03/2018
 Đồng Nai

Kỹ Sư Thiết Kế

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 02/03/2018
 Đồng Nai

Thợ Mài

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 31/01/2018
 Đồng Nai

Thợ Tiện Cơ, Tiện CNC

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 30/12/2017
 Đồng Nai

Thu Mua Nữ

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 30/11/2017
 Đồng Nai

Thợ Phay CNC Và Phay Cơ

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 >= 0
 30/12/2017
 Đồng Nai

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 10 triệu - 14 triệu
 30/11/2017
 Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 30/11/2017
 Đồng Nai

Nữ Kế Toán

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 30/10/2017
 Đồng Nai

Kỹ Sư Thu Mua

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 30/10/2017
 Đồng Nai

Thợ Sơn Tĩnh Điện

Công Ty TNHH Giyeon Vina Machinery

 Thương lượng
 30/10/2017
 Đồng Nai

Nhà tuyển dụng hàng đầu