Tập đoàn đại nam

Địa chỉ: Số 51. TX 31, Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Số nhân viên: 500-1000

Website: http://kismaxpaint.com/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Tập đoàn đại nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu