Trung tâm Truyền thông Hỗ trợ PT Khoa học CN

Trần Thái Tông, Cầu giấy, Hà Nội

Về công ty

 Số nhân viên: 10-25

 Website: ebook358.com

- Hoạt động truyền thông, xuất bản sách, báo chí
- Phát hành ấn phẩm văn hóa, sách...
- Lĩnh vực thiết kế, in ấn

Chúng tôi đang tuyển dụng

Trung tâm Truyền thông Hỗ trợ PT Khoa học CN đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh