Công ty TNHH Dau tu sản xuất Mai anh

A7/13 Trân Đại Nghĩa Tân Kiên Bình Chánh

Về công ty

 Số nhân viên: 10-25

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH Dau tu sản xuất Mai anh đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh