VNJP Solutions Co., Ltd

15-17 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi

Về công ty

 Số nhân viên: Dưới 10 người

 Website: http://vnjp.vn/

VNJP Solutions Co., Ltd
Established: Sep 2005
Main business:
- Consulting
- Importing and distributing cosmetics/ supplements from Japan and Korea

Chúng tôi đang tuyển dụng

VNJP Solutions Co., Ltd đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Vnjp Solutions Co., Ltd

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội

Tuyển dụng nhanh