Công ty Cổ phần Sản Xuất Nhựa Thanh Hóa

Lô 280, Đại lộ Đông Tây, thành phố Thanh hóa

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty Cổ phần Sản Xuất Nhựa Thanh Hóa đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh