CÔNG TY NHỰA TÂN HIỆP HƯNG

909 đường 3/2, phường 7, quận 11

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

CÔNG TY NHỰA TÂN HIỆP HƯNG đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh