Công ty TNHH TM và DV Bảo Minh

Cam Thành Bắc - Cam Lâm

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: Đang cập nhật

NPP các ngành hàng của Unilever

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH TM và DV Bảo Minh đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh