Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo vệ Công Thương

20/18 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: Đang cập nhật

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo vệ Công Thương
chuyên về cung cấp bảo vệ cho ngân hàng

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo vệ Công Thương đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh