CP Gạch Ngói không Nung Phú Hưng Long

Địa chỉ: KCN Vũng Áng 1 - Kỳ Thịnh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Số nhân viên: 200-500

Website: Đang cập nhật

0

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CP Gạch Ngói không Nung Phú Hưng Long không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu