Công ty cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Nam

Địa chỉ: số 5 ngõ 67, Đường khuất duy tiến, thanh xuân, hà nội

Số nhân viên: 25-50

Website: http://daukhiquocte.com/

8

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Việt Nam

 >= 7 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh - Phát Triển Thị Trường.

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 10/11/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Dầu Khí

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Hoá Dầu

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 15/08/2017
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu