TTDECOR

Địa chỉ: Tầng 9 - Tòa Nhà Him Lam, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM

Số nhân viên: 25-50

Website: http://www.ttdecor.net/

7

Việc làm

Giới thiệu về công ty

TTDECOR đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 01/08/2017
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 01/08/2017
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu