không còn khả dugnj

ko

Về công ty

 Số nhân viên: 1000-5000

 Website: https://www.viettelpost.com.vn/

Tổng công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

không còn khả dugnj đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh

Không Còn Khả Dugnj

 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2017
 Bình Dương

Nhân Viên Giao Nhận

Không Còn Khả Dugnj

 5 triệu - 7 triệu
 25/07/2017
 Bình Dương

Nhân Viên Giao Dịch

Không Còn Khả Dugnj

 5 triệu - 7 triệu
 25/07/2017
 Bình Dương

Tuyển dụng nhanh