Global Growth

Bình Dương

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: www.globalgrowth.com.vn

Chuyên ngành:
1. Điện công nghiệp, điện lạnh
2. Cơ khí
3. Nhận lực

Chúng tôi đang tuyển dụng

Global Growth đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh