CTY CỔ PHẦN PHÚC LÂM

110 MẠC THÁI TỔ - YÊN HÒA - CẦU GIẤY

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

CTY CỔ PHẦN PHÚC LÂM đang tuyển dụng vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh