Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam

Tầng 2, tòa nhà Thư Dung, 87 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Về công ty

 Số nhân viên: Hơn 10000 người

 Website: www.generali-life.com.vn

- Tư vấn giải pháp tài chính thông qua bảo hiểm nhân thọ

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam đang tuyển dụng 1 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh