Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm SmartBall

Địa chỉ: Tòa Nhà SBI, Lô Số 6B, Đường Số 3, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 10-25

Website: http://www.sbt-software.com

10

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm SmartBall không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên/ Sinh Viên Thực Tập Lập Trình Android

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Smartball

 Thương lượng
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên/ Sinh Viên Thực Tập Lập Trình PHP

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Smartball

 Thương lượng
 14/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên/thực Tập Marketing

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Smartball

 Thương lượng
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Thực Tập Hcns

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Smartball

 Thương lượng
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thực Tập Marketing

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Smartball

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên/ Sinh Viên Thực Tập Lập Trình Android

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Smartball

 Thương lượng
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên/ Sinh Viên Thực Tập Lập Trình PHP

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Smartball

 Thương lượng
 30/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên/ Sinh Viên Thực Tập Lập Trình IOS (swift)

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Smartball

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên/ Sinh Viên Thực Tập QC

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Smartball

 Thương lượng
 31/12/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên/ Sinh Viên Thực Tập Lập Trình PHP

Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Smartball

 Thương lượng
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu