Công ty Cổ phần Funtime Media Corp

Địa chỉ: Cống Nải, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Số nhân viên: 10-25

Website: http://www.funtime.media/

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Funtime Media Corp không có tuyển dụng nào còn hạn.

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hải Phòng

Diễn Viên Kênh Youtube

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hải Phòng

Quản Trị Web Và Mạng Xã Hội

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hải Phòng

Diễn Viên Kênh Youtube

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hải Phòng

Quản Trị Viên Web Và Mạng Xã Hội

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 20/05/2018
 Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2018
 Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hải Phòng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 Thương lượng
 31/01/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Quay Phim

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2017
 Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2018
 Hải Phòng

Kỹ Thuật Viên Video

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Quay Phim

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Quay Phim

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Hải Phòng

Facebook Marketing

Công Ty Cổ Phần Funtime Media Corp

 5 triệu - 7 triệu
 18/08/2017
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu