Công Ty TNHH Long Trọng

Địa chỉ: 123 - Đường vòng Cầu Niệm, phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

16

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty TNHH Long Trọng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Lái Xe Trộn Bê Tông

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Điều Hành Bê Tông

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng

Kế Toán

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng, Thái Bình
 Thương lượng
 01/06/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 30/10/2017
 Hải Phòng, Thái Bình

Lái Xe

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Kế Toán

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Lái Xe Trở Xi Măng Bao

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Lái Xe Đầu Kéo

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Lái Xe Trộn Bê Tông

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng
 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Nhà tuyển dụng hàng đầu