Công Ty TNHH Long Trọng

123 - Đường vòng Cầu Niệm, phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Long Trọng đang tuyển dụng 11 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh - Thị Trường

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hải Phòng, Thái Bình

Lái Xe

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Kế Toán

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Lái Xe Trở Xi Măng Bao

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Lái Xe Đầu Kéo

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Lái Xe Trộn Bê Tông

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Trạm Trưởng Trạm Trộn Bê Tông

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Điều Hành Vận Tải

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Tuyển dụng nhanh