Công Ty TNHH Long Trọng

123 - Đường vòng Cầu Niệm, phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Về công ty

 Số nhân viên: Đang cập nhật

 Website: Đang cập nhật


Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Long Trọng đang tuyển dụng 16 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Lái Xe Trộn Bê Tông

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Điều Hành Bê Tông

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng, Thái Bình

Kế Toán

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Phòng

Trạm Trưởng Trạm Trộn Bê Tông

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 01/06/2018
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh - Thị Trường

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hải Phòng, Thái Bình

Lái Xe

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Kế Toán

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hải Phòng

Lái Xe Trở Xi Măng Bao

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Lái Xe Đầu Kéo

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Lái Xe Trộn Bê Tông

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Trạm Trưởng Trạm Trộn Bê Tông

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Long Trọng

 Thương lượng
 31/07/2017
 Hải Phòng

Tuyển dụng nhanh