Công ty TNHH Giao Nhận Hàng Hóa Phúc Lộc

64 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10

Về công ty

 Số nhân viên: 50-100

 Website: www.phuclocforwarding.com


Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH Giao Nhận Hàng Hóa Phúc Lộc đang tuyển dụng 9 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Tuyển dụng nhanh