[HAXACO] - CHI NHÁNH VÕ VĂN KIỆT Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 2008 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân. Tp. Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 200-500

Website: www.haxacovovankiet.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại [HAXACO] - CHI NHÁNH VÕ VĂN KIỆT Ô TÔ HÀNG XANH không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu