VIỆN THẨM MỸ KOREA

Địa chỉ: Số 100 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội / số 383 Điện Biên Phủ, P4, Quận 3, Tp. HCM
Website: http://vienthammykorea.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

 29 triệu - 30 triệu
 05/08/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 29 triệu - 30 triệu
 17/09/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu
 30/09/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Quản Lý Viện Thẩm Mỹ

Viện Thẩm Mỹ Korea

 29 triệu - 30 triệu
 01/10/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020
 Hồ Chí Minh
 29 triệu - 30 triệu
 01/10/2020
 Hồ Chí Minh

Copy Writer Viện Thẩm Mỹ Korea

Viện Thẩm Mỹ Korea

 10 triệu - 15 triệu
 01/10/2020
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc

Viện Thẩm Mỹ Korea

 6 triệu - 7 triệu
 30/09/2020
 Hồ Chí Minh
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Biên Tập Viên

Viện Thẩm Mỹ Korea

 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh
 29 triệu - 30 triệu
 01/10/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 6 triệu - 30 triệu
 01/10/2020
 Hà Nội
 25 triệu - 30 triệu
 23/09/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Digital Marketing Manager

Viện Thẩm Mỹ Korea

 15 triệu - 25 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh
 9 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số 100 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội / số 383 Điện Biên Phủ, P4, Quận 3, Tp. HCM

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://vienthammykorea.vn/