Công ty Cổ phần Onedana

Địa chỉ: 17 Mai Hắc Đế, An Hải Tây, Sơn Trà

Số nhân viên: 25-50

Website: https://onedana.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Onedana không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu