Mageplaza

Địa chỉ: P3006 Tòa nhà Sông Đà 34 Tầng, số 125 Trần Phú, Phường Văn Quán, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Số nhân viên: 25-50

Website: https://career.mageplaza.com

42

việc làm

Giới thiệu về công ty

Mageplaza đang tuyển dụng 7 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 1 triệu - 3 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 15/07/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội
 1 triệu - 3 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội
 1 triệu - 3 triệu
 28/03/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 28/03/2018
 Hà Nội
 1 triệu - 3 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 05/03/2018
 Hà Nội
 1 triệu - 3 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội
 10 triệu - 20 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội
 6 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội
 1 triệu - 3 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Nội
 1 triệu - 3 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu