CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN NGHỆ THUẬT

Địa chỉ: 28 Mỹ An 14, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Số nhân viên: 10-25

Website: www.arttravel.vn

13

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN NGHỆ THUẬT đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh Điều Hành Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Điều Hành Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 Thương lượng
 30/01/2019
 Đà Nẵng

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 Thương lượng
 31/01/2019
 Đà Nẵng

Nhân Tiên Kinh Doanh Điều Hành Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Đà Nẵng

Nhân Tiên Kinh Doanh Điều Hành Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2019
 Đà Nẵng

Nhân Tiên Kinh Doanh Điều Hành Du Lịch

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Đà Nẵng

Biên Tập Viên Web Và Tour

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 Thương lượng
 01/04/2018
 Đà Nẵng

Biên Tập Viên Web Và Tour

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 Thương lượng
 31/05/2018
 Đà Nẵng

Kế Toán

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 3 triệu - 5 triệu
 28/12/2017
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Và Sự Kiện Nghệ Thuật

 3 triệu - 5 triệu
 27/12/2017
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu