CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Địa chỉ: Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương – Đường số 1, KCN Đồng An, Tx Thuận An, Bình Dương

Số nhân viên: 200-500

Website: http://www.sovigaz.com.vn/

6

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN không có tuyển dụng nào còn hạn.

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn

 Thương lượng
 23/03/2018
 Bình Dương

Kỹ Sư Vận Hành Máy

Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn

 Thương lượng
 30/11/2017
 Bình Dương

Điều Phối Vận Chuyển

Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn

 Thương lượng
 30/11/2017
 Bình Dương

Kỹ Sư Vận Hành (Cơ Khí)

Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn

 Thương lượng
 30/11/2017
 Bình Dương

Điều Phối Vận Chuyển

Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn

 Thương lượng
 30/11/2017
 Bình Dương

Nhà tuyển dụng hàng đầu