A Kickfitness

Địa chỉ: Tầng 3 số 83 trường chinh

Số nhân viên: 25-50

Website: www.akickfit.vn

5

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại A Kickfitness không có tuyển dụng nào còn hạn.

 10 triệu - 15 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn

A Kickfitness

 10 triệu - 12 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội
 10 triệu - 20 triệu
 30/09/2017
 Hà Nội
 10 triệu - 20 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu