CÔNG TY TNHH NHẬT NHI TRẦN

Địa chỉ: 727 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Số nhân viên: 10-25

Website: nicky.com.vn

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH NHẬT NHI TRẦN đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Quản Lý Bán Hàng (sales Supervisor)

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng (sales Representative)

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin / CSKH

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng (sales Representative)

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 01/05/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng - Tp.HCM

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Bán Hàng (sales Supervisor)

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Tỉnh

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales Admin

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 14/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Ql Kho

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Kho Hàng

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh/ Bán Hàng

Công Ty TNHH Nhật Nhi Trần

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu