Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ D.N.T

Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, P. Bến Nghé, Q.1

Về công ty

 Số nhân viên: 25-50

 Website: www.dnt.com.vn

Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc (xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường…):
Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công
Tổ chức lập báo cáo của Công trường theo yêu cầu của Công ty:
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của công trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ D.N.T đang tuyển dụng 21 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 25/01/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 25/01/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 10/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 10/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 10/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 10/10/2017
 Hồ Chí Minh

Thợ Máy

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nam Đi Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Thợ Điện

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 12/09/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Thi Công

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 12/09/2017
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 07/09/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thiết Kế

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 07/09/2017
 Hồ Chí Minh

Thợ Điện

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 5 triệu - 7 triệu
 07/09/2017
 Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 23/08/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển dụng nhanh