Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.N.T

Địa chỉ: Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, P. Bến Nghé, Q.1

Số nhân viên: 25-50

Website: www.dnt.com.vn

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.N.T đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Trắc Đạc (đi Làm Ngay)

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 20/12/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 20/12/2018
 Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Động Lực

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 12 triệu - 15 triệu
 20/12/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 12 triệu - 15 triệu
 20/12/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 10/11/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 20/11/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/09/2018
 Đà Nẵng

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Quản Lý Dự Toán (đi Làm Ngay)

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thiết Kế

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 05/05/2018
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe ô Tô Con

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 20/03/2018
 Hà Tĩnh

Kỹ Sư Cầu Đường

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 20/03/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 25/01/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 10/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 10/10/2017
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nam Đi Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Thợ Điện

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Thi Công

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 12/09/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu