Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.N.T

Địa chỉ: Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, P. Bến Nghé, Q.1

Số nhân viên: 25-50

Website: www.dnt.com.vn

26

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.N.T không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Trắc Đạc (đi Làm Ngay)

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Quản Lý Dự Toán (đi Làm Ngay)

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thiết Kế

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 05/05/2018
 Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe ô Tô Con

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 20/03/2018
 Hà Tĩnh

Kỹ Sư Cầu Đường

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 20/03/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 25/01/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trắc Đạc

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 10/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 10/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 10/12/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 10/10/2017
 Hồ Chí Minh

Thợ Máy

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nam Đi Công Trình

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 Thương lượng
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Thợ Điện

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ D.n.t

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu